Svenskspråkiga scoutverksamheten i Lahtis börjar i september

Scoutkåren Lahden Siniset ry och För Svenska i Lahtis r.f. (FsiL r.f.) ordnar svenskspråkigt scoutklubbverksamhet åt Svenska Gårdens 3.-6. klasister börjande från september.

Scoutklubbverksamheten är en utom skoltider händande fritidsaktivitet, som stöder barnets tillväxt och uppfostring och dess utgångspunkt är att nå scouternas och skolans uppfostringssyften. Klubbverksamheten erbjuder barnet en möjlighet att bekanta sig med scoutverksamhet och en ny hobby. Vårt fokus är att erbjuda upplevelser av att göra saker tillsammans, kunnande, lycka och glädje. Vid sidan av veckoverksamheten ordnas det också utflykter tillsammans och scoutevenemang.

Det första klubbmötet tar plats redan på onsdagen den 2.9.2020 klockan 17:0019:00 i Teivaan satama på Lahden Sinisets utblidningsfartyg s/y Baltic Maid. Under det fösta mötet bekantar vi oss med segling på Vesijärvi. Under september verksamhet arrangeras varje onsdag klockan 17:00-19:00 på scoutkårens utbildningsfartyg och i början av oktober fortsätter klubben på Svenska Gården alltid på torsdagar klockan 15:00-16:00.

Föräldrarmöte

Vi ordnar ett föräldramöte på onsdag den 9.9.2020 klockan 17:30 åt deltagarnas försörjare och föräldrar i Ravintola Lokki i Teivaan satama under scoutmötet. Under mötet berättar vi mera om klubbens verksamhet och om scouterna som hobby.

Klubbens gruppledare

Elmer Romantschuko epost elme@live.com, Johan Salminen epost johansalminen2002@gmail.com tel. 044-967 8200

Med hälsning

Partiolippukunta Lahden Siniset ry Lasse Lehtinen epost lasse.lehtinen@lahdensiniset.net tel. 040-784 6090

För svenska i Lahtis r.f. Karin Ihalainen epost karin.ihalainen@lahti.fi tel. 0400-445 872