Meripartiotoiminta

Lahden Sinisillä on pitkä ja vaiherikas meripartiotoiminnan historia ja se onkin oleellinen osa toimintaamme.
Meripartio on partiomenetelmän toteuttamista vesillä ja se voi olla purjehdusten lisäksi vaikkapa melontaretki joella. Meripartiotoiminta on myös hyvin käytännönläheistä ja kesällä keskitytäänkin lähes pelkästään vesillä oloon.

Meripartiolaisuus merkitsee sitä, että suuri osa partiotoiminnasta toteutetaan vesillä ja vesillä liikkuminen sekä siihen valmistautuminen on olennainen osa jokapäiväistä toimintaa.

Partiohjelman ikäkausikohtaiset tavoitteet vesillä

Partio-ohjelma sisältää aktiviteetteja meripartiolaisille jokaisessa ikäkaudessa. Voit tutustua partio-ohjelmaan tarkemmin osoitteessa partio-ohjelma.fi.

Sudenpennut (7-9 -vuotiaat)

SUDENPENNUT

Sudenpentujen ikäkauden tavoitteena on kehittyä turvalliseksi matkustajaksi partioaluksella. Sudenpentujen ohjelmasta löytyy neljä jälkeä, jotka sisältävät aktiviteetteja partiotoimintaan vesillä: meloja, vesilläliikkuja, purjehtia ja merenkulkija.

Seikkailijat (10-12 -vuotiaat)

SEIKKAILIJAT

Seikkailijoiden ikäkauden tavoitteena on kehittyä turvalliseksi miehistön jäseneksi. Vesiaktiviteetteja löytyy jokaisesta seikkailijoiden ilmansuunnasta.

Tarpojat (12-15 -vuotiaat)

TARPOJAT

Tarpojien ikäkauden tavoitteena on kehittyä osaavaksi miehistön jäseneksi ja antaa valmiudet osallistua veneenohjaajakurssille. Vesiaktiviteetteja löytyy jokaisesta tarposta. Majakan voi vesitoiminnassa suorittaa esimerkiksi matkapurjehduksena. Ohjelmatapahtumista mm. Satahanka ja Tarpojien taitopäivät voivat olla vesiaiheisia.

Samoajat (15-17 -vuotiaat)

SAMOAJAT

Samoajien ikäkauden tavoitteena on kehittyä taitavaksi miehistön jäseneksi, joka voi toimia halutessaan päällystötehtävissä ja kouluttautua partioaluksen förstiksi. Vesiaktiviteetit ovat ikäkauden ohjelmassa kootusti Försti-taskussa. Samoajaikäiselle ajankohtaisena koulutusta on veneenohjaajakurssi (VOK) ja förstikurssi. Sopivia tapahtumia samoajaikäiselle ovat mm. Satahanka ja Explo.

Vaeltajat (18-22 -vuotiaat)

VAELTAJAT

Vaeltajien ikäkauden tavoitteena on kehittyä osaksi partioaluksen päällystöä. Vesiaktiviteetit vaeltajien ohjelmassa ovat kootusti vesillä liikkuminen -rastissa. Lisäksi vaeltajaikäisten ohjelmaan kuuluvan Suomi-projektin voi toteuttaa esimerkiksi matkapurjehduksena ja ulkomaanprojektin esimerkiksi ulkomaan purjehduksena. Vaeltajaikäiselle ajankohtaista koulutusta ovat esimerkiksi kipparikurssi, pelastautumiskurssi ja ikäkauden loppuvaiheilla kipparikurssin jatkokurssi. Sopivia tapahtumia vaeltajaikäisille ovat mm. Satahanka ja meripartiojohtajapäivät.

Aikuiset (yli 22 -vuotiaat)

AIKUISET

Aikuiset ovat partiotoiminnassa vesillä tärkeitä tukijoita ja he mahdollistavat partion ikäkausien vesillä liikkumisen. Vesillä tapahtuvan partiotoiminnan kaikki kurssit soveltuvat hyvin myös aikuisille. Aikuisilla on tärkeä rooli lippukunnan nuorempien johtajien tukijoina vesitoiminnan johtamisessa ja alusten ylläpidossa.

Koulutus ja turvallisuus

Koska partiossa turvallisuus on tapa toimia, meripartiossa toteutetaan partiokasvatusta, jonka tavoitteena on kasvattaa vastuuntuntoisia merenkulkijoita, jotka liikkuvat vesillä turvallisesti ja kunnioittavat vesistöjen luontoa ja kanssaveneilijöitä.

Vesi on elementtinä poikkeuksellinen, minkä vuoksi vesillä liikkujalta vaaditaan paljon tietoa ja taitoa. Partiolaisten meripartiokoulutusjärjestelmä sisältää neljä merenkulkukurssia, joiden tarkoituksena onkin varmistaa, että jokaisella partioaluksella on pätevä päällystö, joka kykenee kuljettamaan alustaan turvallisesti.

Veneenohjaajakurssi on partio-ohjelmaan kuuluva ohjelmatapahtuma. Förstikurssi on osa partio-ohjelmaa ja se suoritetaan ohjelmatapahtumana tai pidemmällä aikavälillä samoaja-ikäkauden aikana. Saaristokipparikurssi sekä kipparikurssi ovat puolestaan vaeltajaikäsille suunnattua taitokoulutusta.

Lisätietoja meripartiotoiminnasta voit kysellä lippukuntamme kipparilta.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com