Partio pähkinänkuoressa

Partio pähkinänkuoressa

Retkeilyn ja leirielämän lisäksi partio on leikkiä, laulua ja naurua. Erilaiset partioperinteet ja symbolit lisäävät yhteenkuuluvaisuutta kaikkien maailman 45 miljoonan muun partiolaisen kanssa.

Partion ikäkaudet

Partiossa toimitaan nykyisin viidessä eri ikäkausi ryhmässä, jotka suorittavat jokaiselle ikäkaudelle räätälöityä partio-ohjelmaa.
Partiotoimintaa tarjotaan lapsuuden kouluiän ja koko nuoruusiän ajan. Nämä elämänvaiheet jakaantuvat luontaisen kehityksen mukaisesti luontevasti viiteen ikävaiheeseen.
Nykyiset ikäkaudet ovat:

Sudenpennut (7-9 -vuotiaat)

SUDENPENNUT

Sudenpentu tekee retkiä pesästään ulkopuoliseen maailmaan, vielä kuitenkin lähellä kotipesää.

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta… Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Sudenpennun luonnehdinta
Sudenpentu on innokas, reipas ja riehakas, mutta herkkä. Koulun aloitus on tuonut hänelle uusia sosiaalisia ja psyykkisiä haasteita.

Sudenpentu kantaa lippukuntahuivia ja on pukeutunut sudenpentupaitaan, jossa on sudenpää- eli tervetulovaiheen merkki.

Seikkailijat (10-12 -vuotiaat)

SEIKKAILIJAT

Seikkailija seikkailee rohkeasti jo pidemmällekin, tutkimusmatkailijan lailla.

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueet suorittavat taitomerkkejä ja käyvät partiotaitokisoissa. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Seikkailijan luonnehdinta
Seikkailija on toimelias, neuvokas, oikeudenmukainen ja yhteistyökykyinen. Hänellä on energiaa tiedollisiin, sosiaalisiin ja liikunnallisiinkin haasteisiin.

Seikkailija pukeutuu partiopaitaan ja vyöhön ja kantaa huivissaan itse tekemäänsä solkea.

Tarpojat (12-15 -vuotiaat)

TARPOJAT

Tarpoja kulkee aktiivisesti ja toiminnallisesti jo haastavassakin maastossa.

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Tarpojan ihanteena on

  • kunnioittaa toista ihmistä
  • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • olla luotettava
  • rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Tarpojan luonnehdinta
Tarpoja on toiminnallinen, kokeilunhaluinen ja tunneherkkä. Hänellä on omia ideoita ja mielipiteitä, vaikka ehkä ei aina pitkäjänteisyyttä niiden toteuttamiseen. Murrosiän biologinen kehitys on voimakkaimmillaan, tytöillä ja pojilla eri tahdissa.

Samoajat (15-17 -vuotiaat)

SAMOAJAT

Samoaja liikkuu ympäristöstään kiinnostuneena, tunnustellen eri maisemia ja maastoja.

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajat toimivat vartioissa, joissa on 4–12 samoajaa. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Samoajan luonnehdinta
Samoaja on aktiivinen ja aatteellinen, etsivä ja energinen, kyseenalaistavakin. Biologinen kehitys alkaa jo tasoittua. Hän selviytyy itsenäisesti tilanteista ja kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä. Hän osaa jo opettaa muille, samalla kun haluaa kehittää itseään

Vaeltajat (18-22 -vuotiaat)

VAELTAJAT

Vaeltaja etenee suunnitellusti, pitkäjänteisesti ja avoimin mielin toivomaansa päämäärään.

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajan luonnehdinta
Vaeltaja on vastuullinen, suunnitelmallinen, itsenäinen ja pitkäjänteinen. Nuoresta tulee vähitellen aikuinen. Nuoruusiän biologinen kehitys on jo ohi, mutta psyykkinen sopeutuminen vielä jatkuu. Vaeltaja kehittää taitojaan pitkäjänteisesti ja voi ottaa jo muista vastuuta. Hän haluaa mennä yhdessä uusiin haasteisiin.

Läpi kaikkien ikäkausien kulkeva punainen lanka on matkan tekeminen, uuden etsiminen – ja löytäminen – erilaisissa maastoissa ja ympäristöissä. Partio-ohjelma ottaa huomioon sen, että matkaa tehdään eri ikäkausina eri tavoin. Tämä näkyy myös ikäkausien nimissä.

Jokaisen ikäkauden merkkien ompeluohjeet löydät täältä. Lippukunnallamme on käytössä perinteinen tummansininen partiohuivi lippukunnan merkillä, sekä tummansininen pitkähihainen partiopaita. Sudenpennut käyttävät tummansinistä collegepaitaa. Partioasun kanssa käytetään tummaa alaosaa ja tummia kenkiä. Tietoa näiden hankinnasta saat ryhmän johtajilta.

Mitä partiossa tehdään?

Partiolaiset kokoontuvat viikoittain lippukuntansa kokoontumispaikassaan partiokolossa. Koloilloissa ja kokouksissa tehdään aktiviteetteja, jotka rakentuvat erä-, leiri- ja kansalaistaidoista, johtamisesta sekä sosiaalisuuden ja luovan ajattelun taidoista. Lisäksi harjoitellaan kädentaitoja sekä hengellisyyteen, luonnontuntemukseen ja -suojeluun liittyviä taitoja.

Aktiviteetteja tekemällä opitaan uutta ja valmistaudutaan partioretkiin, -kisoihin, -leireihin ja -vaelluksiin. Osa lippukunnista on erikoistunut meripartiotoimintaan. Meripartioaktiviteeteissa korostuu vesillä liikkuminen. Partioon kuuluu myös olennaisesti kansainvälisyys.

Lippukunnat järjestävät yhteisiä tapahtumia, juhlia ja tempauksia. Myös piiri ja keskusjärjestö järjestävät toimintaa, joka tukee lapsen ja nuoren kehitystä sekä tuo näkyvyyttä lasten ja nuorten harrastukselle.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com