Turvallisuus partiossa

Turvallisuus
Partiossa turvallisuus on tapa toimia

Partiotoiminnassa keskeistä ovat retket, leirit ja purjehdukset, sillä ilman  niitä ei partiotoimintaa nimittäin olisi olemassa. Partiossa, kuten elämässä yleensäkin, sattuu kuitenkin pieniä ja suuria vahinkoja. Jos mitään ei tehtäisi, haavereitakaan ei sattuisi. Parasta varautumista haavereihin on suunnitella toiminta huolellisesti etukäteen ja turvalliseen toimintaan kuuluu partiossa myös henkinen turvallisuus.

Turvallisesti yhdessä -koulutus

Meidän johtajien tulee kaikessa toiminnassa muistaa vastuumme ja velvollisuutemme. Vastuullemme on uskottu partiolaisia, lapsia ja nuoria. Turvallisuusohjeiden mukaisen toiminnan järjestämiseen perehdytään jokaiseen pestiin liittyvässä koulutuksessa ja lippukuntamme huolehtiikin siitä, että johtajat ovat pestiinsä kuuluvien tehtävien tasalla ja että lippukunnassa noudatetaan turvallisuusohjeita.

Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille täysi-ikäisille partiolaisille ja ryhmänvetäjille iästä riippumatta. Koulutus suositellaan suoritettavaksi heti. Koulutus tulee olla suoritettuna kaikille  18-vuotta täyttäneillä partiojohtajilla ja muilla ryhmänvetäjillä. Syksystä 2016 alkaen Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutuksen tulee olla suoritettuna kaikilla täysi-ikäisillä partiolaisilla ja ryhmänjohtajilla iästä riippumatta. Lippukunnan hallitus vastaa siitä, että edellä mainitut henkilöt suorittavat koulutuksen.

Koulutukseen suoritusohjeet löydät Suomen Partiolaisten sivuilta. Tarvitset koulutukseen kirjautumiseksi PartioID:n – sen voit tehdä itsellesi Moodlen kautta.

suorita-koulutus-nappi-puneinen

Turva-aikuinen

Partiolippukunnallamme on myös Turva-aikuinen, jonka tehtävänä on olla aktiivisesti läsnä lippukunnan tapahtumissa ja arjessa sekä neuvoa lippukunnan johtajistoa Turvallisesti yhdessä –ohjeeseen liittyvissä kysymyksissä, kuten mahdollisissa  lastensuojelua vaativissa tilanteissa toimimisessa sekä tarvittaessa osallistuu tällaisten tilanteiden hoitamiseen.

Lippukuntamme turva-aikuinen on Keski-Lahden seurakunnan nuorisotyönohjaaja Hannu Rui.