Partiotoiminta jatkuu purjehduksilla 18.5. alkaen

Valtioneuvoston maanantaina kertomien Korona-viruksesta aiheutuneiden rajoitustoimien purkamisaikataulujen ja Suomen Partiolaisten maaliskuun lopussa tekemien linjausten mukaisesti on lippukunnan hallitus päättänyt aloittaa ulkona tapahtuvan harrastustoiminnan Lahden Sinisissä viikon 21 alussa eli 18.5.2020 alkaen.

Toimintaa jatketaan lippukunnassamme purjehdustoiminnan osalta, eikä normaaleja koloiltoja järjestetä enää kevään 2020 aikana. Harrastustoiminnan järjestämisessä huomioimme tarkasti terveysviranomaisten ohjeistuksen suojaetäisyyksistä sekä ohjeet ryhmäkokojen rajoituksista turvallisen toiminnan järjestämiseksi.

Ryhmien vastuulliset johtajat informoivat kokousajoista ryhmiensä jäseniä ja/tai heidän huoltajiaan.

Lyhyesti purjehdustoiminnan järjestämisestä eli miten teemme sen turvallisesti:

  • Veneeseen otetaan kerrallaan 8 henkilöä
  • Miehistöjä vaihdetaan illan aikana, jotta kaikki pääsevät vesille ja turvaetäisyydet säilyvät
  • Maissa oleville ryhmille järjestetään osan ryhmästä purjehtiessa ikäkausiohjelman ja toimintasuunnitelmien mukaista partiotoimintaa pienryhmissä
  • Miehistöinä toimii vain Lahden Sinisten jäseniä, eikä vanhempia tai sisaruksia voida ottaa mukaan purjehduksille rajallisen tilan vuoksi
  • Miehistöä ohjeistetaan turvallisuus- ja hygieniaohjeista ennen purjehdusta, sen aikana ja jälkeen
  • Varaamme veneeseen käsienpesuainetta, desinfiointiainetta sekä kertakäyttönenäliinoja niitä mahdollisesti tarvitseville.

Suosittelemme purjehduksille mukaan otettavaksi käsineet. Tarvittaessa voit varautua myös hengityssuojalla.

Muistutamme kuitenkin, että lasten huoltajien on syytä arvioida osallistuminen partiotoimintaan näinä poikkeusaikoina ja sen turvallisuus erikseen sekä tehdä päätökset näiltä osin lasten osallistumisesta harrastustoimintaan. Oireellisena ei partioon ole luonnollisestikaan syytä tulla.

Lisätietoja aiheesta:

Lasse Lehtinen, lippukunnanjohtaja, puh. 040-774 6090 tai sposti lasse.lehtinen@lahdensiniset.net
Harri Puolanne, kippari, puh. 040-539 9889, sposti harri.puolanne@lahdensiniset.net