16.7.2023 Lippukunnan ylimääräinen vuosikokous

Lahden Siniset ry:n hallitus kutsuu lippukunnan johtajat ylimääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään Kirkkokatu 5 ja sähköisesti Teams -sovelluksessa sunnuntaina 16.7.2023 klo 17.00 alkaen.Jokaisella lippukunnan 15-vuotta täyttäneellä jäsenellä on kokouksessa yksi ääni- ja puheoikeus. Muilla kokoukseen osallistuvilla on läsnäolo-oikeus. Kokouksessa käsiteltävät asiat: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVkMzc1OGItYjcyNS00NTQyLTk2MjItNDhhZTRmYjdhY2Mx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2278725725-0fe5-4498-8cae-b482ed4ff55a%22%7d

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com