23.4. Lippukunnan kevätkokous

Lahden Siniset ry:n hallitus kutsuu lippukunnat johtajat kevätkokoukseen, joka pidetään Kirkkokatu 5, sunnuntaina 23.4.2023 klo 17.00 alkaen.
Jokaisella lippukunnan 15-vuotta täyttäneellä jäsenellä on kokouksessa yksi ääni- ja puheoikeus. Muilla kokoukseen osallistuvilla on läsnäolo-oikeus.

Voit osallistua kokoukseen myös sähköisesti Teamsin -kautta. 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • hyväksytään toimintakertomus 2022 ja tilinpäätös 2022
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 2022
  • päätetään Lahden Siniset ry:n jäsenmaksusta vuodelle 2024

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MWVkMzc1OGItYjcyNS00NTQyLTk2MjItNDhhZTRmYjdhY2Mx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22,%22Oid%22:%2278725725-0fe5-4498-8cae-b482ed4ff55a%22%7D

Tilinpäätös ja toimintakertomus on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Tarvittaessa ne saa myös laittamalla sähköpostia viestintävastaava Neelalle (neela.kuronen@lahdensiniset.net).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com